Evoluta da cicloide

Persoa autora:
silleda.asferreiras
Dada unha curva, como neste caso a cicloide, podemos construir o círculo osculador c en cada punto da curva que será aquel que é tanxente á curva (que bica á curva) pola súa parte cóncava. O radio de curvatura é o radio que une cada punto da curva co centro de curvatura. A súa lonxitude ofrécenos unha medida da curvatura da curva. A evoluta dunha curva é outra curva formada polos centros de curvatura. A evoluta dunha cicloide é outra cicloide igual só que desprazada medio arco de cicloide. Movendo o punto P con coidado irás obtendo o rastro do centro de curvatura, isto é, obterás a evoluta da cicloide de partida