Oppervlakte driehoek

Onderwerp:
Oppervlakte
De lijn door C is evenwijdig met de basis van driehoek ABC. In de vorige applets heb je gezien dat je de oppervlakte van een driehoek kunt berekenen met basis halve hoogte. 1. Versleep punt C. Verandert er iets aan de oppervlakte? Waarom wel/niet? 2. De lijn door C kun je ook verslepen. Doe dat en leg uit waarom de oppervlakte wel/niet verandert. 3. De punten A en B kun je naar links of rechts verslepen. Verandert daardoor de oppervlakte? Waarom wel/niet?