Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Definition af cosinus i enhedscirklen

Træning i at fortælle, hvordan cosinus til en vinkel er defineret. (Ved hjælp af enhedscirklen).
For hvilke vinkler er cos(v) et negativt tal? Er der to vinkler mellem 0 og 180°, der har samme cosinus-værdi?