Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Bestäm den resulterande vektorn

Bestäm den resulterande vektorn, den så kallade resultanten som är utritad i grönt. Dra i pilspetsen så att den du skapar en resulterande vekor av den blåa och röda vektorn. Om du vill ha lite hjälp kan du välja att "Visa hjälplinjer".