Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Getallenverzamelingen

Je kent verschillende getallenverzamelingen:
  • Bij het wandelen op een lijn kan je een afstand meten door je stappen te tellen: 1, 2, 3, 4, ...  is de verzameling van alle natuurlijke getallen.
  • Je kunt ook achteruit stappen. Bij zulke afstanden schrijf je een minteken.  is de verzameling van alle gehele getallen: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
  • Door te schuifelen in plaats van te stappen, vul je de ruimte tussen de gehele getallen op met de 'rationale getallen' in de verzameling  en de 'reële getallen 'in de verzameling Deze laatste verzameling bevat naast de rationale getallen ook de decimale getallen die je niet als breuk kunt schrijven. Getallen die niet als een breuk kunnen geschreven worden, noemt men irrationaal.
De verzameling van de reële getallen bestaat uit alle natuurlijke, gehele, rationale en irrationale getallen. Versleep in volgend applet de getallen naar de juiste verzameling.