Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Beregning af fotonenergien i Bohrs atommodel

Emne:
Tal
Værdierne er i denne model er afrundet en del og derfor vil de beregnede resultater afvige fra litteraturen - det er ment som en hjælp til at forstå beregningsmetoden