Trolig görande av randvinkelsatsen

Författare/skapare:
Anders Grönqvist
Troliggörande av Randvinkelsatsen Flytta på punkterna B, C eller D. B anger randvinkelns (β) position , flyttas denna flyttas randvinkel position längs den röd cirkeln. C och D anger cirkelbågens (blå) begränsning och bestämmer därmed medelpunktsvinkeln (α)