Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kópia materiálu Obsah a obvod kruhu

Tento aplet provede výpočty pro pravidelné šesti-, dvanácti-, dvacetičtyř-, čtyřicetiosmi- a devadesátišestiúhelníky s přesností na 5 desetinných míst.