Videolekcije

Trigonometrijski omjeri u pravokutnom trokutu

Računanje vrijednosti trigonometrijskih omjera

Uporaba džepnog računala

Primjena trigonometrijskih omjera na pravokutni trokut 1. dio

Primjena trigonometrijskih omjera na pravokutni trokut 2. dio

Primjena trigonometrijskih omjera u planimetriji 1. dio

Primjena trigonometrijskih omjera u planimetriji 2. dio

Primjena trigonometrijskih omjera u planimetriji 3. dio

Primjena trigonometrijskih omjera - usustavljivanje i projektni zadatak