Elementarni i slučajni događaj

Pokus 1.

1. zadatak Označite slučajne događaje koji se mogu pojaviti u Pokusu 1.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Provjeri moje odgovore (3)
UOČI
Image

2. zadatak Označi elementarne događaje koje obuhvaća slučajni događaj "Okrenuta je karta s brojem većim od 2 i manjim od 6" u Pokusu 1.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Provjeri moje odgovore (3)
Pokus 2.

3. zadatak Označi elementarne događaje koje obuhvaća slučajni događaj "Pao je prost broj" u Pokusu 2.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Provjeri moje odgovore (3)

4. zadatak Postoje li elementarni događaji koje obuhvaća slučajni događaj "Pao je broj veći od 6" u Pokusu 2.?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
Provjeri moje odgovore (3)
PROVJERI JESI LI RAZUMIO / RAZUMJELA

5. zadatak Odaberi elementarne događaje za pokus bacanja simetričnog novčića.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

6. zadatak Prostor elementarnih događaja za pokus bacanja simetričnog novčića je:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

7. zadatak U kutiji su kartice na kojima su napisani samoglasnici hrvatske abecede. Izvlači se jedna kartica. Koliko je elementarnih događaja u tom pokusu?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Provjeri moje odgovore (3)

8. zadatak Prostor elementarnih događaja za pokus iz 7. zadatka je:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)
PROUČI
Prostor elementarnih događaja pri bacanju dvije kocke ili ako kocku bacamo dva puta zaredom.
Image

9. zadatak Što nam govori uređeni par (2, 5) kao slučajni događaj bacanja dvije igraće kocke?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
Provjeri moje odgovore (3)

10. zadatak Kojem slučajnom događaju u pokusu bacanja dvije igraće kocke odgovaraju samo ovi elementarni događaji (1, 3), (2, 2), (3, 1)?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

11. zadatak Označi elementarne događaje koje obuhvaća slučajni događaj "Na prvoj je kocki pao paran broj, a na drugoj višekratnik broja 3" u pokusu bacanja dvije igraće kocke.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)
Razmisli...

Prostor elementarnih događaja nekog pokusa prikazan je sljedećom tablicom. Opiši pokus čiji je prostor elementarnih događaja prikazan tablicom.