Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Geogebra-1: Genel Tanıtım

Tanıtım

Bu derste Geogebra programının genel tanıtımı yapılacaktır.
Image

Görev-1

a) Doğru, doğru parçası ve ışın oluşturma b) Çokgen çiziniz. c) Farklı yöntemler kullanarak çember çiziniz. d) Bir üçgenin iç açılarını hesaplayınız. e) Bir noktanın veya cismin simetriğini bulunuz. f) Sürgü oluşturunuz.

Görev-2: CAS

a) Lineer ve quadratik fonksiyon denklemini yazınız.

Görev-3: Geogebra 3D

a) Bir silindir oluşturunuz. b) Bir küre oluşturunuz. c) Bir koni oluşturunuz. d) Bir diktörtgenler prizması oluşturunuz.

3D

Geogebra-Grafik

a) Bir matematiksel fonksiyonun grafiğini çizdiriniz. b) Grafiklerin kesişim noktasını bulunuz. c) 3D-grafik ile 2D grafiği birlikte gözlemleyiniz.