Sessió 09 - Coses a tenir en compte per fer les ACTIVITATS

En aquest document eplicarem varies coses: - 00:10 On trobar totes les eines a GeoGebra - Document base per a fer les activitats (el trobareu al llibre enllaçat). - 30:51 Explicació de com funcionen i com crear les noves caselles de control - 35:27 Com fer un escrit explicatiu dels passos de la construcció - 1:08:17 Per finalitzar, i fora de la geometria plana, com representar un punt en dièdric (dues projeccions)
ÍNDEX DE LA SESSIÓ 00:10 Llistat d’ordres dins de GeoGebra 00:44 Manual online amb TOTES les ordres explicades 01:08 Quin format utilitzar en els documents a fer 04:09 Recomanació de procediment a seguir per fer les construccions 06:05 On trobar la documentació de les sessions, documents i vídeos 29:28 Us ensenyo el llibre que comparteixo amb els meus alumnes 30:51 Com modificar la VELOCITAT de reproducció del moviment 33:48 Construcció amb caselles de reproducció 34:19 Com utilitzar aquest document de base 35:27 Com posar un text explicatiu dels passos de construcció 36:53 Valor enter d’un nombre “floor()” 37:27 Definició del text explicatiu “Objecte(“B” + w)” 38:40 Veiem com funciona el text i el full de càlcul a partir del mov 44:03 Com funcionen les fletxes de play, para i endavant endarrera, utilitzarem la “Seqüència de comandaments” 44:44 La casella del “play” “DefineixValor” i “IniciaAnimació” 46:53 Barra lliscant “velocitat” 47:38 La casella del “pausa” 48:25 La casella “endavant” 51:41 Com crear les caselles de control “botó” 54:45 Quan són les pròximes sessions? 59:55 Pròxima sessió el dijous 30 a les 18h 1:01:38 FORMAT de les activitats 1:06:55 Com fer un TRIEDRETRIRECTANGLE amb GeoGebra 1:08:17 Com definir punts en dièdric (dues projeccions del mateix punt) 1:09:22 1r Mètode - Utilitzar una “Semirecta” 1:10:16 2n Mètode, el que jo faig servir… 1:10:30 Modifiquem les característiques del punt a Propietats / Seqüència de comandaments / Actualitzar 1:10:59 Definim les coordenades de l’altre punt utilitzant “DefineixValor” 1:13:53 Podem aprofitar el full de càlcul per definir altres punts fàcilment 1:15:12 Exemples de dièdric amb GeoGebra

BONES FESTES!!

En aquesta sessió hem marcat les bases de com hem de fer les activitats Què haurem de tenir i amb quin format:
  • Cadascú de vosaltres haurà de fer un mínim de dues construccions de GeoGebra que les haurà d'incrustar en una o vàries pàgines per afegir al llibre conjunt que farem, d'aquesta manera a les pàgines posarà que sou els propietaris (sortirà el vostre nom).
  • Seguir el format que hem parlat, hem decidit que:
1.- Utilitzar el format que podeu trobar en el document definitiu de la sessió 8, la homotècia dinàmica. 2.- Dimensió del text 16 (es modifica en el menú superior, Opcions/mida lletra) 3.- Dades inicials de la construcció amb color vermell (255,0,0) 4.- Construcció final (Valor de línia) en color verd, (0,153,0) 5.- Barres lliscants longitud 80 6.- Títol inicial fons de color blau (0,0,255) i lletra blanca amb negreta 7.-  Línies auxiliars de dibuix color gris (128,128,128) El document que podeu utilitzar de base seria el que teniu a la sessió 9, a part de les barres de moviment i les ordres de Ramón Nolla, també hi trobareu les caselles d'avançar i reproduir ja definides i així tots les tindrem igual.

DOCUMENT A UTILITZAR COM A BASE DE LA VOSTRA CONSTRUCCIÓ:

Enllaç on podeu trobar les ordres de GeoGebra amb una mínima explicació i amb un exemple: https://static.geogebra.org/help/docuca/index.html?n=1438.html

DIÈDRIC:

Us he explicat com fer punts que al moure'n un modifiqui la posició de l'altre. Això pot ser útil per fer construccions amb diferents vistes com pot ser el dièdric. Us deixo el document: