Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions elementals

Recopilació de construccions de diversos autors i alguna meva per poder treballar el tema de funcions a classe.
Funcions elementals