Buffonova jehla

Na listu papíru jsou narýsovány rovnoběžné linky, jejichž vzdálenosti se rovnají celočíselným násobkům délky jehly (zápalky), kterou na papír hodíme. Pravděpodobnost, že protne některou z čar je 2/π. Nabízí se tak metoda, jak pomocí velkého počtu hodů určit přibližnou hodnotu π. Vyzkoušejte!