Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Lehen mailako ekuazioak

Ondorengo ekuazioak askatu. Emaitza batzuk zatikiak dira, zatiki moduan utzi ditzakezu edo bestelan zenbaki hamartar moduan koma ondoren bi zifrarekin.