Funció derivada

Si desplaceu el punt lliscant b, es mou el punt A. Si activeu el traç del punt P, s'anirà dibuixant la funció derivada a partir dels pendents de la recta tangent en cada punt de la corba. També podeu fer visible tota la funció derivada activant la casella corresponent. Podeu entrar una funció diferent a la casella corresponent. Metodologia En aquest cas es pot fer servir un projector amb explicació del professorat i debat, però es pot assolir millor aquest pas de la derivada en un punt a la funció derivada fent que cada alumne segueixi les instruccions escrites en un full per anar interactuant amb l'applet. S'hauria de repetir amb diverses funcions.