Εμβαδόν ρόμβου

Χρησιμοποίησε το πιο κάτω εφαρμογίδιο για να ανακαλύψεις τον τύπο που δίνει το εμβαδόν του ρόμβου

Ερώτηση 1

Μετά την περιστροφή των τριγώνων σχηματίζεται ένα ορθογώνιο. Δώστε τον τύπο που δίνει το εμβαδόν του ορθογωνίου αυτού συναρτήσει των διαγωνίων του ρόμβου.

Ερώτηση 2

Ποια η σχέση μεταξύ του εμβαδού του ρόμβου με το εμβαδόν του ορθογωνίου;

Ερώτηση 3

Δώστε τον τύπο που δίνει το εμβαδόν του ρόμβου συναρτήσει των διαγωνίων του.

Ερώτηση 4

Με ποιον άλλο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του ρόμβου;

Άσκηση για το σπίτι Πιο κάτω δίνεται η άσκηση 8 στη σελίδα 125 του σχολικού βιβλίου. Να βρείτε το εμβαδόν των σκιασμένων σχημάτων.
Image