Dva zadatka za zagrijavanje...

Provjeri koliko razumiješ koncept opsega i površine geometrijskog lika kroz sljedeća dva zadatka. Zabilježi sve što ti je predstavljalo zapreku(e) u rješavanju. Na kraju prouči nekoliko tvrdnji za promišljanje.
Image
Gđa Majstorić ima cvjetnjak pravokutnog oblika duljine 6 m i širine 4 m. Oko cvjetnjaka vodi staza širine 2 m. Gđa Majstorić želi postaviti oko staze (po unutarnjem i vanjskom rubu) ukrasnu traku. Koliku duljinu ukrasne trake mora kupiti?
Image
Slika prikazuje pločicu za zid kvadratnog oblika. Svi mali kvadrati su iste veličine. Koliki je dio pločice (velikog kvadrata) osjenčan?
[i][size=100]IZVOR: NRICH, [url=https://nrich.maths.org/11669]Squares in a Square[/url][/size][/i]
IZVOR: NRICH, Squares in a Square
Tvrdnje za promišljanje - Razumio/razumjela sam što se traži u zadatku. - Prepoznao/prepoznala sam koje su veličine u zadatku poznate (što je zadano), a koje nepoznate (što se traži), te veze među njima. - Imao/imala sam ideju kako skicirati situaciju predstavljenu u zadatku. Ova tvrdnja se odnosi na 1. zadatak. - Imao/imala sam ideju od kuda krenuti u zadatku.