Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Triangles 3

Construcció de triangles a partir de dos angles i un costat
Construcció de triangles a partir de dos angles i un costat