Unghi înscris, Unghi la centru

Deplasați punctele roșii ( Cursorul, H și C ). Ce observați ? Cum se numesc unghiurile H și O ? Care este relația dintre măsurile unghiurilor H și O? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reamintim definția: Măsura arcului EF este egală cu măsura unghiului la centru EOF. ( d = u ), și teorema: Măsura unui unghi cu vârful pe cerc este egălă cu jumătate din măsura arcului cuprins între laturle lui.

Măsura unghiului H pentru care lungimea coardei EF este egală cu raza cercului este de ... .

Puneți răspunsul aici
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Notăm cu R raza cercului din figura de mai sus. Măsura unghiului H pentru care lungimea coardei EF este egală cu R2 este de ... .

Puneți răspunsul aici
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Notăm cu R raza cercului din figura de mai sus. Măsura unghiului EOF pentru care lungimea coardei EF este egală cu R3 este de ... .

Puneți răspunsul aici
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)