Toepassing: werkblad met applet, stappenplan en vraag

voorbeeldwerkblad

Op omtrekshoek en middelpuntshoek vind je een applet waarin leerlingen adhv. een stappenplan een constructie kunnen aanvullen en daarna een vraag beantwoorden.
Image

stappenplan

Je kunt een stappenplan invoegen in een tabel.
  • voeg in het werkblad een tekstelement in,
  • klik links op de letter A en open het opmaakvenster,
  • selecteer het icoon tabel en bepaal het aantal rijen en kolommen van de tabel
  • selecteer het icoon knoppen en selecteer de afbeelding van de knop die je wil invoegen,
  • vul de tabel verder aan met de instructies per stap.
Image

stappenplan - resultaat

stappenplan - resultaat

applet

Je kunt een blanco appletscherm invoegen, of de leerlingen een stuk op weg zetten en in het applet reeds een cirkel klaarzetten met een middelpuntshoek. Zaak blijft wel dat de leerlingen moeten kunnen werken in het applet via knoppen of commando's. Belangrijk is dat na het creëren of uploaden van een applet wel alle geopende venster getoond worden, maar geen invoerveld, knoppenbalk of menu. Deze elementen moet je linksonder het appletvenster zelf aanvinken in de Geavanceerde opties. Zie hiervoor applets in deze initiatiehandleiding.
Image

vraag

Tenslotte kan je het werkblad aanvullen met een vraag, die de leerlingen zouden moeten kunnen beantwoorden vanuit de constructie. Wanneer een leerling een meerkeuzevraag in een werkblad beantwoord, kan hij/zij het antwoord controleren door te klikken op de knop Controleer je antwoord. Zo vormen tekst, applet en vraag een didactisch geheel.