Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Toepassingen uit de wetenschappen

Afstand-snelheid-versnelling

Een puntdeeltje beweegt zich op op de x-as en bevindt zich op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats, beweegt met een snelheid v(t) en versnelt met een versnelling a(t) t.o.v. de oorsprong. positie: snelheid: versnelling:

Zonne-energie

Wet van Hooke

Image

Oefening 1: elektrische energie

Bepaal de totale dagproductie aan elektrische energie

Oefening 2:

Een deeltje bevindt zich op tijdstip t=0 in de oorsprong en beweegt zich vervolgens met een snelheid a) Bepaal de positie die het puntdeeltje heeft t.o.v. de oorsprong na 5 sec. b) Bepaal de totale afstand die het puntdeeltje heeft afgelegd na 5 sec

Oefening 3

Een voorwerp beweegt langs een rechte lijn met snelheidsfunctie v(t)=2-3t+t². Op het begintijdstip bevindt het voorwerp zich rechts van de oorsprong op 2 m afstand. Waar bevindt het voorwerp zich na 4 seconden t.o.v. de oorsprong?

Oefening 4

De snelheid van een auto in functie van de tijd is gegeven door de volgende vergelijking: a) Bepaal de verplaatsing tussen 0 s en 3 s. b) Bepaal de gemiddelde snelheid in dit interval om dezelfde verplaatsing te bekomen en het tijdstip waarop deze snelheid wordt behaald.