Призмийг багтаасан болон багтсан цилиндр

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Image

Доорх тоглуулагчаар удирдана.

Image