Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

het Sint-Pietersplein als ellips...

Een ovaal en een ellips met eenzelfde grote en kleine as zijn op de schaal van bovenstaande tekening nauwelijks of niet van elkaar te onderscheiden. Op schaal 1:1 is het verschil op het 240 m brede plein nauwelijks 1.6 m. Duidelijk is wel dat de stenen met opschrift 'centro del colonnato' niets te doen hebben met de ellips. Deze heeft zijn brandpunten ergens op de plaats van de twee fonteinen. En denk even na:
  • Zou je een touw van 240 m kunnen vinden dat totaal niet-elastisch is om met de touwmethode met een grotere nauwkeurigheid een ellips te construeren?
  • Hoe construeer je de mallen om elke steen van een ellipsvormige colonnade een verschillende kromming te geven?
  • Hoe construeer je parallelle ellipsen? Je zou denken: "Door het touw iets langer te maken."
Je merkt al gauw dat ellipsen met dezelfde brandpunten maar met een iets verschillende grote as helemaal niet parallel lopen, om nog maar te zwijgen van het probleem om op de verschillende rijen van de colonnade over heel de lengte van de ellips de kolommen op gelijke afstand van elkaar te plaatsen.
  • Versleep de rode punten en wijzig de brandpuntsafstand en de touwlengte 1.
  • Versleep het groene punt en wijzig de touwlengte 2.
Je merkt dat je door de touwlengte te vergroten geen ellips krijgt waarbij elk punt op gelijke afstand ligt van de eerste ellips. Maak je de optelsom dan kan je moeilijk anders dan instemmen met de opmerking van Riccardo Migliari: "Het lijkt me belangrijk toe te voegen dat ik helemaal niet bereid ben om de ellips een primaat toe te kennen van intellectuele noblesse die de ovaal niet zou hebben."