Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Paràmetres funció lineal

Canvia els valors d'a i b i observa que passa en el gràfic, en la fórmula de la funció i en la pendent

Canvia els valors d'a i b

Què li passa a la funció? Què passa si només canvies b? I si només canvies a? Oberva ens canvis en el valor de la pendent m.