Grafisk lösning av linjära ekvationssystem

Författare/skapare:
Osvaldo Garcia, Cecilia Bikazzan
Välj ett ekvationssystem med två ekvationer med två obekanta och . Till exempel: och . Vilken är lösningen till ekvationssystemet du väljer? Med glidarna ställ in -värde och -värde för varje rät linje. Avläs skärningspunkten mellan linjerna. Vilka koordinater () har punkten där linjerna skär varandra? Skriv lösningen till ekvationssystemet: och
Gör uppgifter från boken med denna applet.