Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Koefficienter for 2.gradspolynomier

Træningsprogram til at øve sammenhængen mellem 2.gradspolynomiets graf og fortegnet af koefficienterne og c samt diskriminanten . Når man klikker på et svar, bliver det grønt eller rødt alt efter om svaret er korrekt eller forkert. Man kan klikke på lige så mange svar man vil.