Matematické kyvadlo

Zkoumáme pouze hmotný bod zavěšený na tenkém vláknu zanedbatelné hmotnosti, zanedbává se odpor vzduchu při pohybu kyvadla i tření v závěsu a gravitační pole se považuje za homogenní. Matematické kyvadlo je mechanický oscilátor, tedy zařízení, které po dodání počáteční energie volně kmitá. Délka periody pro délku kyvadla l a tíhové zrychlení g: Okamžitá výchylka v čase t je popsána funkcí
Posuvníkem můžete změnit počáteční úhlovou výchylku. V Nákresně 2 jsou zobrazeny velikosti okamžité rychlosti V a zrychlení Av.