Parallelforskydning af polynomium

I figuren nedenfor er med gråt vist grafen for et polynomium . Den sorte graf viser grafen for polynomiet , som er en parallelforskydning af . 1. Hvor langt er grafen for parallelforskudt i hhv. - og -retningen i forhold til grafen for ? 2. Hvordan kan du aflæse dette i forskriften ? 3. Vis nu på skift hhv. den røde, blå, grønne og magenta graf (nederst til højre), og svar på de 2 spørgsmål for alle 4: a) Hvordan er den "farve" graf parallelforskudt i forhold til grafen for ? b) Hvad er forskriften tilhørende den "farve" graf? Hint til 3: Du kan f.eks. flytte den sorte graf over på den farvede graf og så aflæse forskriften.