Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

RAONS TRIGONOMÈTRIQUES

Pots variar el radi movent amb el ratolí la variable r. Observa què passa si r=1. Anomenam a aquesta circumferència CIRCUMFERÈNCIA GONIOMÈTRICA. Pots variar l'angle movent amb el ratolí la variable alfa. Observa com varien les raons trigonomètriques al variar l'angle i quins signes obtenim per cadascuna d'elles al canviar de quadrant.