Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

vloeistof in een u-vormige buis

De punten 1 en 2 liggen in eenzelfde vloeistof op dezelfde diepte. De hydrostatische druk op de punten 1 en 2 zijn gelijk, want hij is enkel afhankelijk van de diepte en de dichtheid van de vloeistof. Ook wanneer je de twee gele punten versleept en de vorm van het rechter uiteinde verandert blijft de hydostatische druk in de punten 1 en 2 gelijk.