Omtrekshoek en middelpuntshoek

Onderwerp:
Meetkunde
De omtrekshoek C en de middelpuntshoek M staan op dezelfde boog AB.
  • Wat valt je op aan de grootte van de hoeken M en C? Welk verband is er tussen hoek C en hoek M?
  • Geldt dat altijd? Versleep de punten A, B en C om dat te onderzoeken. (Sleep een punt niet voorbij een ander punt!)
Opgave 1 Formuleer de stelling (eigenlijk: vermoeden) die je ontdekt hebt in eigen woorden.