Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Undersøg ceil og round

Beskrivelse af undersøgelsen

Herunder er der 4 talværdier.
  • a som er styret af en skyder. Når du ændrer på a, påvirker du resten af tallene.
  • adeltmedtyve er det tal, der kommer, når man deler a med 20.
  • afrundet er adeltmedtyve rundet af, som man plejer at runde af.
  • rundop er adeltmedtyve, men hvor man altid runder op til nærmeste hele tal.
Din opgave er nu:
  1. Undersøg, ved hvilke værdier af adeltmedtyve, afrundet og rundop ændrer sig.
  2. Indsæt farvede punkter i koordinatsystemet nederst, hvor a er x-værdien af punktet, og de tre andre værdier er y-værdier for hvert deres punkt. Til x-værdien 1 (når a er 1), skal du fx lave 3 forskellige farver punkter med hhv. adeltmedtyve, afrundet og rundop som y-værdi. TIP: Du kan skrive punkterne i inputfeltet, for at få de præcise værdier skrevet ind.