Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

שילוש זווית נתונה

Author:
Rachel
ברגעים אלו ממש אתם הולכים לפתור בעיה שהטרידה מטמתיקאים במשך מאות שנים... בהמשך לשלושת הסרטים על הכונכואידה המסבירים את בניית ואת צורת החלוקה של הזווית לשליש, עכשיו הגיע תורכם! בקובץ הגיאוגברה המצורף נתונה זווית ABC. עליכם למצוא את שליש הזווית. לשם כך, כפי שראינו בסרטון 2 עליכם לבנות את הכונכואידה המתאימה. אך אל דאגה! ע"י לחיצה על הכפתור START תעלה למולכם הקונכואידה בכבודה ובעצמה.. :) כעת, כל שנותר לכם הוא כפי הסרטוט, להוריד אנך מהנקודה E לישר c. וזאת ע"י לחיצה על הכפתור המתאים. את נקודת החיתוך של הישר והקונכואידה נסמן ע"י I. מתחו את הישר העובר דרך הנקודות I,B. (ע"י הכפתור המתאים) מדדו את הזווית שנוצרה ABI מה תוכלו לומר עליה ביחס לזווית ABC