Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening op constructie en classificatie van vierhoeken (1)

1 Vul in de tweede kolom de nummers van de vierhoeken in op de juiste plaats. 2 Bepaal van de vierhoeken tevens het aantal symmetrieassen. Gebruik KNOP 3 (Rechte) en KNOP 9 (Lijnspiegeling) om te controleren of de rechten ook werkelijk symmetrieassen zijn. Tekst typ je met behulp van KNOP 10 (Tekst invoegen).