Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Plåthus att måla

Beräkna ytorna och färgmängd

Plåthuset har inga dörrar eller fönster. Enheten är meter. alla ytor ovan jord ska målas med samma färg, även snedtaket.
  Ge alla ytor ett namn (en bokstav)
  Beräkna varje "bokstavsyta"
  Addera alla bokstavsytor
  Varje liter plåtfärg räcker till 7m2. Hur många liter färg går åt
  Färgen finns i 10 liters burkar. Hur många burkar går det åt
  Beräkna volymen av plåthuset