Zadatak "Konstrukcija težišta trokutu kojem je jedan vrh nedostupan"

Kod ovog zadatka je korišteno JavaScript skriptiranje. U kartici Globalni JavaScript (desni klik mišem na bilo koji objekt > Svojstva objekta) je napravljena kratka JS skripta koju se vrlo lako izmijeni za potrebe bilo kojeg konstruktivnog zadatka u kojem se, korištenjem alata, mora konstruirati točka, dužina, kružnica ...
[size=100]Objašnjenje na slici iznad u zelenoj boji. Ovo je primjer u kojem su dane točke [math]A[/math] i [math]B[/math] i treba konstruirati
polovište dužine s krajnjim točkama [math]A[/math] i [math]B[/math]. [/size]
Objašnjenje na slici iznad u zelenoj boji. Ovo je primjer u kojem su dane točke i i treba konstruirati polovište dužine s krajnjim točkama i .