Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Frekvens och period

Detta är en dynamisk variant av figur 1.4 i Ergo Fysik 2, Jan Pålsgård m.fl. (Liber AB). Dra i reglagen för amplitud och frekvens och notera hur detta förändrar den svängande rörelsen.