Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

c = 0.38 + 0.34i

  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Hoeveel attractoren tel je?
  • Vind je dit aantal terug in de vorm van de juliaverzameling?
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt.
  • Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Count the number of attractors.
  • Do you recognize this number in the shape of the julia-set?
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values lying central, near to the border of and outside the julia-set.