Az ABCD húrnégyszög.

Az ABCΔ ,BCDΔ, CDAΔ, DABΔ magasságpontjai rendre a P, Q, R, S. Mi állítható a PQRS négyszögről?

Dr. Szilassi Lajos feladatának továbbgondolása

Keressünk sejtést!

Sejtés

Ha O a négyszög köré írt kör középpontja, F1 az AC, F2 a BD átló felezőpontja, Sn az F1F2 szakasz felezőpontja, K az O Sn-re vonatkozó tükörképe, akkor a PQRS négyszög az ABCD négyszög K-ra vonatkozó tükörképe.

Koordinátageometriai megoldás

Egy másik meggondolás

Felhasználtuk, hogy a háromszög köré írt körének (O) középpontjából a csúcsokba mutató vektorok összege a köré írt kör középpontjából a magasságpontba mutat.

Megjegyzés

Ha speciális húrnégyszögekre (szimmetrikus trapéz, téglalap, négyzet) fogalmazzuk meg a problémát, akkor új feladatokat "gyárthatunk". Magasságpontok helyett a súlypontokat is kérdezhetünk. (A háromszög köré írt kör középpontjából a súlypontba mutató vektor a magasságpontba mutató vektor harmada.)