Osobine, znak i tok linearne funkcije

Osobine, znak i tok linearne funkcije

U kojoj tački prava y=kx+n siječe y osu? Da bismo odredili ordinatu tačke u kojoj prava y=kx+n siječe y osu, u formulu y=kx+n uvrstimo vrijednost x=0. y=k 0+n y=n Dakle, dobili smo da prava y=kx+n siječe y osu u tački A (0,n). Odredite u kojoj tački prava y= 2x+4 siječe y osu. U kojoj tački prava y=kx+n siječe x osu? Da bismo odredili apscisu tačke u kojoj prava y=kx+n siječe x osu, u formulu y=kx+n uvrstimo vrijednost y=0. kx+n=0 x=-n:k  x=-n/k Dakle, dobili smo da prava y=kx+n siječe x osu u tački B (-n/k,0). Odredite u kojoj tački prava y= 2x+4 siječe x osu.  Vrijednost x=-n/k je nula linearne funkcije y=kx+n. U prethodnim razmatranjima utvrdili smo da se nula linearne funkcije dobija rešavanjem jednačine y=kx+n. Odredite nulu linearne funkcije y=2x+4. Ako je k>0, onda je funkcija rastuća i njen grafik zaklapa oštar ugao sa pozitivnim dijelom x-ose. Ako je k<0, onda je funkcija opadajuća i njen grafik zaklapa tup ugao sa pozitivnim dijelom x-ose. Sa grafika funkcije y=2x+4 možemo vidjeti i znak te funkcije y>0 za x (-2,+ ) y<0 za x (-, -2)