Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Kap. 3. 7. Flere Opgaver

Beregn omkredsen

Beregn omkredsen af cirklen

Brug Diameteren til at beregne omkredsen

Find diameteren

Hvad måler diameteren

Find omkredsen

Hvad måler omkredsen

Beregn omkredsen

Find radius

Indtegn radius

Hvad måler radius

Indtegn Radius og bestem længden

Find omkredsen

Hvor stor omkreds har cirklen