Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Solformørkelse version 3

Modellen bruges til at aflæse vinkel A som funktion af afstanden mellem solens centrum og månens centrum. Jeg vil finde sammenhængen mellem afstanden d (skyderen) mellem solens centrum og månens centrum og arealet af buestykke og centertrekant. Målet med opgaven er at finde en sammenhæng mellem afstanden og den procentvise dækning. solen tegnes med radius 1 skyder indsættes med 0 til 2 og spring i 0,1 linjestykke indsættes med start i (0,0) og slut i d månecirkel indtegnes med centrum i punktet B (som kan forskydes med skyderen) og radius 1 Sol og måne farvelægges Skæringspunkter og polygon indsættes og polygon-areal. Steen, 15.marts 2015