Mediatriu d'un segment

Començarem per veure que és això de la mediatriu d'un segment. 1. Representeu dos punts amb Toolbar Image 2. Traceu un segment que vagi del punt A al punt B amb Toolbar Image 3. Construïu una circumferència amb centre en el punt A i radi fins al punt B Toolbar Image 4. Construïu una circumferència amb centre en el punt B i radi fins al punt A Toolbar Image 5. Utilitzeu l'eina d'intersecció Toolbar Image fent clic en l'eina i després en les dues circumferències, per trobar els dos punts d'intersecció (C i D). 6. Traceu una recta amb l'eina Toolbar Image que passi pels dos punts d'intersecció C i D. 7. Amb l'eina de Toolbar Image podeu seleccionar i moure el punt A i el punt B.

Continuem

8. Ara per a que no es vegin tant les circumferències podem seleccionar-les i canviar-li el color i el tipus de línia. Estaria bé fer les circumferències més fines i amb traç discontinu. També podeu donar més ènfasi i canviar de color la recta mediatriu que passa per C i D (vosaltres mateixos).
Per canviar el color
Per canviar el color
Per canviar el tipus de línia i el seu gruix
Per canviar el tipus de línia i el seu gruix
9. Ara amb l'eina Toolbar Image feu clic en qualsevol lloc de la mediatriu. Vos apareixerà un punt E que si el moveu amb Toolbar Image només es podrà moure per la recta. 10. Traceu ara dos segments Toolbar Image AE i BE. Els seleccioneu els segments amb Toolbar Image i mostreu el valor de la longitud amb una etiqueta Toolbar Image. Heu de fer clic en valor.
Feu clic en valor per mostrar la longitud dels segments AE i BE
Feu clic en valor per mostrar la longitud dels segments AE i BE

Pregunta 1

Amb l'ajuda de la construcció que has fet i movent els punts A, B i E. Podries fer una definició amb les teues paraules del que és la recta mediatriu d'un segment?

Demo