Zákon lomu empiricky - SNELL 1621

Ibn Sahl - 10. století → Thomas Harriot 1602 → Willebrord Snell - 1621 → René Descartes 1637 → Pierre de Fermat - 1657 → Christiaan Huygens - 1678 → Léon Foucault - 1850

Druhá možnost grafického znázornění poměru sinů

Kepler používal chybný zákon lomu, ale pro malé úhly to nevadilo: