Нэг хувьсагчтай шугаман тэгшитгэл бодох сорил

Зохиогч:
Ganchimeg Baljinnyam