Dozvole članovima

Bilješka: Dozvole Članovima mogu biti postavljene od strane Vlasnika Grupe na kartici Članovi.
Članovi Grupe imaju sljedeće dozvole: Objave
 • prikaz objava
 • kreiranje objava (samo ako su Postavke Grupe tako postavljene)
 • uređivanje vlastitih objava
 • mogućnost određivanja tko može pregledati njihove objave
 • brisanje vlastitih objava
Komentari
 • prikaz komentara
 • kreiranje komentara
 • uređivanje vlastitih komentara
 • brisanje vlastitih komentara
Materijali
 • prikaz podijeljenih materijala
 • dijeljenje materijala (samo ako su Postavke Grupe tako postavljene)
 • uređivanje podijeljenih materijala (samo ako su Postavke Materijala tako postavljene)
 • uklanjanje materijala (samo ako su ih dodali prvenstveno u Grupu i ako nisu korišteni u nijednoj objavi)
 • mijenjanje Postavki Materijala (samo ako je Član ujedno i autor materijala)
Zadaci
 • rad na Zadacima
 • komentiranje
Postavke grupe Članovi mogu odlučiti žele li biti obaviješteni o Novim Objavama i/ili Novim Komentarima i mogu izabrati učestalost primanja obavijesti (odmah,satno,dnevno ili tjedno)
Image