Хөтөлбөр

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
09:40-09:45 ЭШХ-ын нээлтийн үг, Ц.Навчаа, ЭШХ-ыг зохион байгуулах хорооны дарга Бичлэг  I салбар хуралдаан: Нээлттэй сургалтын туршилт Чиглүүлэгч: Д.Түмэнбаяр, МУИС 09:45-10:00 Монголын ГеоГебра Хүрээлэнгийн 10 жилийн товчоон, Ц.Навчаа, Монголын ГеоГебра Хүрээлэнгийн тэргүүн Бичлэг 10:00-10:40 ГеоГебра ба Open-Middle дасгалууд: сурагчдыг татан оролцуулж, үнэлэх хүчирхэг арга, Tim Brzezinski, АНУ-ын Математик Боловсролын Зөвлөх Бичлэг 10:40-11:00 Хэлэлцүүлэг  II салбар хуралдаан: ГеоГебра хэрэглээ Чиглүүлэгч: Л.Мөнхтуяа, МУБИС 11:00-11:15 “Квадрат функц” хичээлийг ГеоГебра анги ашиглан заахад сурагчдын суралцахуйд үзүүлэх нөлөө, Х.Туяа, Нийслэлийн ЕБ 2-р сургууль Бичлэг 11:15-11:30 Математикийн хичээлийг цахимаар үнэлэх боломж, туршилт, М.Оюунчимэг, Шинэ-Эрин ОУХС Бичлэг 11:30-11:45 “Вектор" сэдвийн хичээлд ГеоГебра анги ашигласан судалгаат хичээл, О.Ганчимэг, Л.Сайхантуяа, Б.Чингүнбаяр, М.Энхмаа, МУИС-ийн БМБ хөтөлбөрийн оюутнууд Бичлэг 11:45-12:00 Сурагчдын сурлагын амжилтад цахим хэрэглэгдэхүүн нөлөөлөх нь, Ц.Навчаа, МУИС, Ч..Ганцэцэг, Нийслэлийн ЕБ 45-р сургууль Бичлэг  12:15-12:35 Хэлэлцүүлэг II салбар хуралдаан: Цахим сургалт Чиглүүлэгч: Д.Цэдэвсүрэн, МУБИС 12:35-12:50 Цахим сургалтын үр дүн (Статистик 1 хичээлийн жишээн дээр), Д.Түмэнбаяр, МУИС, Б.Ариунгэрэл, Шинэ-Эрин ОУХС Бичлэг 12:50-13:05 Инженерийн суурь хичээлүүдэд лайтбоард /ligthboard/ технологийг нэвтрүүлсэн үр дүнгээс, Ш.Цоож, С.Дэлгэрмаа, ШУТИС, Б.Баярсайхан, Монгол Коосэн Технологийн Коллеж Бичлэг 13:05-13:40 Завсарлага III session: International GeoGebra institute Moderator: Amarzaya A. National University of Mongolia 13:40-14:00 GeoGebra Updates & Innovations, Robert Pontecorvo, Assessment/Relations Lead · New York, USA, Бичлэг 14:00-14:30 Educational Innovations, Zsolt Lavicza, Linz School of Education · STEAM Education Centre · Johannes Kepler University, Linz, Austria Бичлэг 14:30-15:00 GeoGebra Development, Michael Borcherds, Chief Technology Officer · Birmingham, England, United Kingdom Бичлэг 15:00-15:30 Discussion Бичлэг 15:30-15:50 Завсарлага II салбар хуралдаан: Цахим сургалт (үргэлжлэл) Чиглүүлэгч: Д.Цэдэвсүрэн, МУБИС 15:50-16:05 Ковид хөл хорионы үеийн цахим хичээлд хийсэн үнэлгээний дүн шинжилгээ, Т.Уранчимэг, Кемницийн Технологийн Их Сургууль, Э.Батцэцэг, Б.Өлзийноров, ШУТИС, Эрчим хүчний сургууль Бичлэг 16:05-16:20 Эконометрикийн хичээлд хэрэглэгдэх программ хангамжийн тухай, Б.Лхамхүү, МУИС, Эдийн засгийн тэнхимийн магистрант 16:20-16:40 Хэлэлцүүлэг II салбар хуралдаан: Сургалтын арга ба бусад Чиглүүлэгч: С.Санжаабадам, БСҮХ 16:40-16:55 Сурах бичиг дэх тригонометр сэдвийн агуулгын харьцуулалт, Б.Загдсүрэн, Монгол Коосэн Технологийн Коллеж, А.Амарзаяа, МУИС Бичлэг 16:55-17:10 6 дугаар ангийн сурагчдад “дүрсийг шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргах” чадварыг эзэмшүүлэх сургалтын үр дүн, Д.Түмэнбаяр, МУИС, К.Дина, Нийслэлийн ЕБ-ын 84-р сургууль Бичлэг 17:10-17:25 Сургууль завсардаж болзошгүй сурагчдыг тандсан судалгааны үр дүн, О.Мөнхжин, Х.Энхжаргал, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Бичлэг 17:25-17:40 Багшийн хөгжилд багаар ажиллах замаар дэмжлэг болох нь, Б.Отгонжаргал, Д.Гэрэл, Т.Билгүүн, Б.Мөнх-Орчлон, Г.Жавзандулам, Д.Цогтгэрэл, Б.Эрдэнэчимэг, С.Мөнхболд, Хөвсгөл аймгийн ЕБ-ын Титэм сургууль Бичлэг 17:40-18:00 Хэлэлцүүлэг 18:10-18:15 ЕБС-ийн багш, оюутны шилдэг илтгэл шалгаруулалт Бичлэг 18:15-18:35 Хурлын хаалт, дүгнэлт, хэлэлцүүлэг Бичлэг

Нээлттэй боловсрол 2022 ЭШХ-ын хөтөлбөр

Нээлттэй боловсрол 2022 ЭШХ-ын бичлэгийн суваг