Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

vectoriële vgl: vlak door P met gegeven richtingsvectoren

vectoriële vergelijking

Elk punt P op een rechte door een punt P1 met richtingsvectoren en kan je beschrijven door een uitdrukking van de vorm . Deze vergelijking is de vectoriële vergelijking van de rechte door P1 met richtingsvectoren en .