Planckfördelningen

Författare/skapare:
Emil Molander
Område(n):
Integraler
Strålningen från en svart kropp enligt Plancks strålningslag. Variera den absoluta temperaturen T (Kelvin) och se hur det påverkar - den totala emittansen (total area under grafen), - den del av emittansen som sker i det synliga våglängdsområdet 0,4-0,7 μm, samt - läget för strålningsmaximum.